Ban Điều Phối

Khanh Dang LinkedIn photo

Khanh Đặng

Điều phối viên truyền thông

Khanh Đặng hiện đang giữ vị trí Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng tại công ty Alliance Mortgage Group, một công ty môi giới tài chính có trụ sở văn phòng tại thành phố Melbourne.  Trước khi làm việc trong lĩnh vực tài chính, Khanh đã hành nghề luật sư một vài năm trong các lĩnh vực bao gồm luật thừa kế, tranh chấp thừa kế và luật thương mại.

Tuy có thay đổi trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng Khanh vẫn duy trì cách cô ấy chăm sóc khách hàng và luôn đặt trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm – cô luôn nỗ lực song hành cùng khách hàng để hỗ trợ họ vượt qua mọi thử thách, cho dù những thử thách đấy giờ đây đã chuyển giao từ bối cảnh pháp lý sang bối cảnh liên quan đến tài chính của họ.