HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Giáo dục và đào tạo quốc tế

Cung cấp các dự án giảng dạy trực tiếp hoặc từ xa trong lĩnh vực giáo dục (dài hạn) và đào tạo (ngắn hạn) liên quan đến:

NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 • Nông nghiệp
 • Ngân hàng và Tài chính
 • Năng lượng thủy điện và năng lượng mặt trời
 • Y tế công cộng Công tác công cộng (Các sở ngành tỉnh)
 • Vận tải và logistics v.v.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 • Kỹ năng ngân hàng C
 • huyển đổi số
 • Quản lý dự án

Chuyển giao khoa học & công nghệ

Tập trung vào việc chuyển giao kiến thức công nghệ cao trong khoa học và công nghệ, bao gồm:

 • Vật liệu composite cho xây dựng và công trình;
 • Công nghệ Nano;
 • Nghiên cứu tài nguyên nước
 • v.v.

Chính sách, Thương mại và Đầu tư

Khối Công – Khối Tư Nhân Đồng hành (PPP)

Hỗ trợ nhà hoạch định chính sách với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia trong quá trình đề xuất chính sách cho công chúng và doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính, thương mại quốc tế, đầu tư vào Úc hoặc Việt Nam.

 

Phương thức triển khai

Các phương thức triển khai hoạt động bao gồm:

 • Thúc đẩy sự hợp tác giáo dục thông qua việc thúc đẩy Chính phủ Úc cung cấp học bổng và kết nối các viện đại học Việt Nam với Kế hoạch New Colombo.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về học giả và chuyên gia Việt Nam – Úc cho các dự án giữa hai quốc gia.
 • Tổ chức hội nghị khoa học và/hoặc diễn đàn để trao đổi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm.
 • Tổ chức cuộc thi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
 • Cung cấp tư vấn miễn phí hoặc huấn luyện cho những tài năng trẻ hoặc doanh nhân.