tầm nhìn , sứ mệnh & giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Một cầu nối kết nối các học giả và chuyên gia người Việt sinh sống và làm việc tại Úc với các tổ chức công cộng và doanh nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, thương mại, đầu tư v.v.

Một cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam thông qua kiến thức chuyên môn của tổ chức.

 
 

 

Sứ mệnh 

Một ngôi nhà cho các học giả và chuyên gia người Việt có trình độ cao tại Úc.

Một sân chơi cho việc vui chơi, giao lưu, phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, thương mại, đầu tư vv. tại Úc và Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

TÔN TRỌNG – Tôn trọng lẫn nhau

HÀO HỨNG – Nhiệt tình truyền cảm hứng về thái độ, kiến thức và kỹ năng cho người khác

THÀNH TÍCH – Chia sẻ thành tựu trong STEM và các lĩnh vực khác

NHÂN DỤNG – Tự hào là người Việt Úc có kiến thức và chuyên môn tiên tiến và toàn diện

ĐOÀN KẾT – Cùng xây dựng VASEA mạnh mẽ để cộng đồng học giả và doanh nghiệp nhỏ Việt Úc bền vững hơn.