THÀNH VIÊN

Lợi ích của việc trở thành thành viên VASEA

Làm việc và hợp tác với các học giả và chuyên gia hàng đầu Việt Úc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Tham gia các dự án vượt quốc gia để nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

Tiếp cận các hội nghị quốc tế, diễn đàn hoặc triển lãm thương mại do VASEA tổ chức.

Tham dự Đại hội đồng Thường niên (AGM) của VASEA.

Hội viên VASEA & Lợi ích

Hội viên danh dựHội viên chuyên nghiệpHội viên liên kết
Là hội viên do Ban Điều Hành VASEA trân trọng mời vào.Hội viên chuyên môn phải có trình độ sau đại học phù hợp với vị trí đang đảm nhiệm hoặc có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trí thức hay chuyên gia cấp cao trong ngành.• Sinh viên đại học hoặc học nghề toàn thời gian;
• Chuyên gia đã nghỉ hưu;
• Là những người không tham gia được dạng hội viên chuyên nghiệp.
LỢI ÍCH:
Hội viên danh dự có lợi ích như thành viên chuyên nghiệp.
LỢI ÍCH:
• Tham gia các sự kiện VASEA được giảm giá;

• Tiếp cận thông tin về học bổng, việc làm, cơ hội thương mại từ mạng và cơ sở dữ liệu của VASEA;

• Điều kiện nhận giải thưởng;

• Độc quyền truy cập vào các mạng lưới chuyên gia và các chuyên gia về chủ đề;

• Tham gia và biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thường niên của VASEA;

• Tình nguyện tham gia các hoạt động của VASEA để xây dựng hồ sơ của bạn và đóng góp vào sự hợp tác chung giữa Úc và Việt Nam;

• Cập nhật thông tin liên lạc và nghiên cứu trong ngành;

• Xây dựng mối quan hệ thông qua các chương trình tiếp cận VASEA.
LỢI ÍCH:
Là hội viên liên kết, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tài nguyên và hỗ trợ bổ sung. Bạn sẽ có cùng mức lợi ích như một hội viên chuyên nghiệp.

Các hội viên liên kết trẻ của VASEA dưới 35 tuổi sẽ được hưởng quyền truy cập chỉ dành cho hội viên vào các chương trình tham vấn nghề nghiệp của VASEA.

Các chuyên gia đã nghỉ hưu có thể tiếp tục chia sẻ kiến thức và đóng góp cho cộng đồng học giả và chuyên gia.

Không có quyền biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thường niên.
PHÍ HỘI VIÊN:
Suốt đời và không thu phí thành viên.
PHÍ HỘI VIÊN:
$10, được miễn cho năm 2023
PHÍ HỘI VIÊN:
$10, được miễn cho năm 2023

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Điền vào form thông tin dưới đây để tham gia cùng chúng tôi !