GIỚI THIỆU VỀ VASEA

Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Úc

Vietnamese Australian Scholars & Experts Association (VASEA)

01

VASEA nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc kết nối giữa các học giả và chuyên gia chuyên môn đến từ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Úc, nhằm trao đổi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực học thuật và công nghiệp, cũng như trong các hoạt động xã hội.

02

VASEA cũng đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên môn và kinh nghiệm của các học giả và chuyên gia chuyên môn, bao gồm các công trình khoa học đã xuất bản, để hỗ trợ các thành viên trong việc kết nối, mở rộng mạng lưới và thực hiện các dự án trong cả Úc và Việt Nam.

03

VASEA cũng đặt mục tiêu thúc đẩy và hỗ trợ các thành viên trong việc triển khai các sáng kiến, đổi mới, chương trình và/hoặc dự án trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, chuyển giao công nghệ, y tế hoặc công tác xã hội với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp hoặc cá nhân tại Việt Nam.

VASEA cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương và bền vững giữa Úc và Việt Nam.

04

VASEA cũng có mục tiêu tổ chức các cuộc đối thoại, diễn đàn, hội thảo hoặc các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp để kết nối các đối tác trong ngành với nhau.

Ngoài ra, VASEA còn tìm kiếm khả năng và năng lực để thúc đẩy và triển khai các dự án, cũng như công bố kết quả nghiên cứu.

05

Một mục tiêu quan trọng khác của VASEA là trở thành một cầu nối cung cấp thông tin, giải pháp và chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nhân Việt Nam mở rộng thị trường của họ đến Úc.