[09/06/2023] Tại Sydney, Chủ tịch VASEA, GS. Long Nghiêm gặp gỡ và trao đổi với ông Đỗ Đức, Giám đốc điều hành ETLabs, cố vấn Việt Nam về Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi năng lượng và bà Jane Trần, Tổng Giám đốc TransGlobal Education and Training (TET).

Cuộc họp thảo luận về các vấn đề quan trọng mà Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi năng lượng và cách VASEA có thể tham gia vào việc cung cấp các giải pháp và hỗ trợ để hỗ trợ sự hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực cụ thể này.

Sau cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Úc và Thủ tướng Việt Nam về Chuyển đổi năng lượng, họ cũng thảo luận về một số hội thảo và hoạt động liên quan đến chuyển đổi năng lượng ngay lập tức có thể được thực hiện cho Việt Nam. Diễn đàn đầu tiên “Con đường khử cacbon: Từ năng suất năng lượng đến các nguồn năng lượng thay thế” dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian tới tại Hà Nội.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *