Lưu trữ Danh mục: Tiêu Điểm

Tiến sĩ Danh-Tai Hoang phát triển một công cụ AI mang tính đột phá có tên DEPLOY

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Tiến sĩ Danh-Tai Hoàng, một thành viên xuất [...]

Tiến sĩ Minh Bùi vừa nhận Giải thưởng Eureka

Hội viên VASEA, Tiến sĩ Minh Bùi, vừa nhận được Giải thưởng Eureka về Phần [...]