Nội dung

Webinar IoT

Buổi hội thảo trực tuyến này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về Thành phố Thông Minh và các công nghệ thiết yếu mà những Thành phố Thông Minh dựa vào, bao gồm cơ sở hạ tầng truyền thông IoT, hệ thống cảm biến và Công nghệ thông tin.

Upload Image...

Thành phố Thông Minh là thành phố hiện đại tích hợp nhiều công nghệ và giải pháp dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nâng cao hiệu quả dịch vụ đô thị và tối ưu hóa việc tiêu thụ tài nguyên.

Những thành phố này tận dụng:

  • cơ sở hạ tầng kỹ thuật số,
  • thiết bị Internet vạn vật (IoT),
  • cảm biến, và
  • phân tích nâng cao (bao gồm AI)

để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng dữ liệu đó để đưa ra quyết định sáng suốt trong thời gian thực.

Buổi hội thảo trực tuyến này sẽ giới thiệu các mô hình Thành phố Thông Minh khác nhau và các công nghệ chính cần thiết cho một thành phố thông minh.

Upload Image...

Sự kiện này dành cho:

Sự kiện này dành cho:
  • Hội viên VASEA;
  • Các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm.
Upload Image...
Diễn giả chính của buổi hội thảo là GS Đào Việt Dũng, Phó Chủ Tịch Phụ Trách Khoa Học và Chuyển Giao Công Nghệ.
Upload Image...

Thời gian

Thứ bảy 18/05/2024 11:00 – 12:00 (Giờ Hà Nội) / 14:00 – 15:00 (Giờ Syd/ Mel)

Địa điểm

Trực tuyến qua Webinar Zoom. Vui lòng đăng ký theo link sau:https://us06web.zoom.us/webinar/register/4417156077687/WN_9gXEY_HrR8acRvVfy78pqQ

Tham dự

Vui lòng đăng ký qua webinar zoom. Link sẽ được thông báo sau.

Other Upcoming Events

Rate this post