Lorem ipsum dolor sit amet...

Banner Clean Water 17.02.24

Nước sạch rất cần thiết cho sức khỏe và phát triển kinh tế. Nó thường được gọi là vàng xanh. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên thế giới vẫn phải vật lộn với thách thức về an ninh nước sạch.
Diễn giả được mời độc quyền của VASEA Giáo sư Nghiêm Đức Long – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Nước và Nước thải sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về nước. Hội thảo trên web sẽ hữu ích cho cả các chuyên gia về nước và không chuyên về nước. Nhằm mục đích thay đổi cách bạn sử dụng và đánh giá cao nước, Hội thảo trên web sẽ đề cập đến:
• Những đặc tính độc đáo của nước và tại sao nó cần thiết cho sự sống.
• Nước sạch ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.
• Giá trị kinh tế của nước.
• Những thách thức và giải pháp hiện tại.

Upload Image...

Đây là một số điểm sẽ được trình bày trong Hội thảo

• Những đặc tính độc đáo của nước và tại sao nó cần thiết cho sự sống.
• Nước sạch ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.
• Giá trị kinh tế của nước.
• Những thách thức và giải pháp hiện tại.

Upload Image...

Sự kiện này dành cho:

Sự kiện này dành cho:
  • Hội viên VASEA;
  • Các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm.
Vui lòng đăng ký tham dự qua link sau:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5417077190822/WN_ZgPZ3iL2QoyFr1DsvR6TYA
Upload Image...
Giáo sư Long là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Nước & Nước thải tại UTS, nơi ông cung cấp khả năng lãnh đạo nghiên cứu và tầm nhìn để hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu của CTWW với hơn 20 thành viên học thuật toàn thời gian. Các thế mạnh nghiên cứu chính của CTWW bao gồm cơ sở hạ tầng nước, thiết kế đô thị nhạy cảm với nước, công nghệ kỹ thuật sinh học và vi sinh, và nước & các công nghệ xử lý chất thải. Công trình nghiên cứu hiện tại của ông xoay quanh mối quan hệ Nước – Năng lượng với trọng tâm là phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng nước bền vững ở cả môi trường đô thị và nông thôn.
Giáo sư Long dẫn đầu sự đóng góp từ UTS với tư cách là Đối tác nghiên cứu cấp 1 cho CRC SAAFE – Giải quyết tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong kinh doanh nông nghiệp, thực phẩm và môi trường. Được Chính phủ Liên bang phê duyệt vào năm 2023, CRC SAAFE giải quyết các tác động của Kháng kháng sinh (AMR) đối với các doanh nghiệp của Úc, tập trung vào nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nước môi trường và tái sử dụng nước. CRC SAAFE cũng cung cấp công việc nghiên cứu quan trọng phù hợp với Chiến lược AMR quốc gia của Úc.
Công việc của Giáo sư Long được thúc đẩy bởi mong muốn phát triển và chuyển giao kiến thức, kỹ năng mới và các công nghệ cải thiện việc cung cấp nước sạch và xử lý nước thải phục vụ xã hội. Ngoài công việc tại Úc, Giáo sư Long đã từng là Chuyên gia về Nước thay mặt cho Hiệp hội Nước Úc và Bộ Ngoại giao và Thương mại để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nước và chính sách vệ sinh trong khu vực.
Giáo sư Long có Google h-index trên 100. Ông đã hướng dẫn hoàn thành 24 tiến sĩ và 11 học viên MPhil. Giáo sư Long hiện là đồng Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ & Đổi mới Môi trường và là Biên tập viên của Tạp chí Khoa học Màng do Elsevier xuất bản.
Đóng góp của Giáo sư Long cho nghiên cứu và giáo dục đã được ghi nhận bởi một số giải thưởng quốc tế và ngành. Các ví dụ bao gồm: chức vụ Giáo sư thỉnh giảng tháng 8-Wilhelm Scheer tại Đại học Kỹ thuật Munich (2016); Giải thưởng nghiên cứu từ Bio-energy Australia (2019); và Giải thưởng Nhà khoa học xuất sắc của Hiệp hội xử lý sinh học quốc tế (2022).
Upload Image...

Thời gian

Thứ bảy 17/02/2024 01:00 pm (Giờ Melbourne) ~ 9:00 am (Giờ Hà nội)

Địa điểm

Trực tuyến qua Webinar Zoom.

Tham dự

Vui lòng đăng ký qua webinar zoom link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/5417077190822/WN_ZgPZ3iL2QoyFr1DsvR6TYA

Other Upcoming Events

Rate this post