Quản lý Năng lượng - Ý nghĩa đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ net zero?

Webinar Lien Duong
Tại COP 21 ở Paris, vào ngày 12 tháng 12 năm 2015, các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm chống biến đổi khí hậu và đẩy nhanh, tăng cường các hành động cũng như đầu tư cần thiết cho một tương lai carbon thấp bền vững.
Phó Chủ tịch VASEA, Tiến sĩ Liên Dương sẽ trình bày chủ đề “Quản lý năng lượng – Ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên net Zero?” để giúp khán giả hiểu mục tiêu của UFCCC.
Upload Image...

Đây là một số điểm sẽ được trình bày trong Hội thảo

• Phát thải khí nhà kính của ngành năng lượng
• Tại sao doanh nghiệp cần quản lý việc sử dụng năng lượng?
• Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng: Sử dụng năng lượng hiệu quả, đầu tư vào năng lượng tái tạo và lưu trữ pin, pin cộng đồng
• Nghiên cứu điển hình về quản lý năng lượng của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Ưu đãi của Chính phủ đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng

Upload Image...

Sự kiện này dành cho:

Sự kiện này dành cho:
  • Hội viên VASEA;
  • Các doanh nhân đang kinh doanh liên quan đến bù đắp carbon; và
  • Những cá nhân quan tâm đến việc bù đắp carbon.
Vui lòng đăng ký tham dự qua Google Form
https://forms.gle/r9QbGU5om1CURZYWA
Upload Image...
Tham gia Hội thảo trực tuyến để biế rõ hơn về chủ đề Quản trị Năng lượnng, đồng thời giao lưu với các Hội viên VASEA.
Upload Image...

Thời gian

Chủ nhật 29/10/2023 11:00am – 12:00 sáng (Giờ Melbourne) ~ 7:00am – 8:00am (Giờ Hà nội)

Địa điểm

Trực tuyến qua MS Teams

Tham dự

Link MS Teams sẽ được gửi đến email của bạn sau khi bạn đăng ký tham dự qua Google Form

https://forms.gle/r9QbGU5om1CURZYWA

Other Upcoming Events

Rate this post