Nội dung

VN Webinar Ver 4

Vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Úc đã công bố Chiến lược Nhập cư (Migration Strategy) cho năm tài chính 2024 – 2025. Chiến lược này đề ra những kế hoạch đổi mới hệ thống nhập cư của Úc nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai của Úc, đồng thời sẽ giúp xây dựng một nước Úc thịnh vượng và an toàn. VASEA tổ chức buổi hội thảo này để chuyển tải thông tin rõ ràng hơn về Chiến lược này của Chính phủ Úc.

Upload Image...

Đây là một số điểm sẽ được trình bày trong Hội thảo

  • Điểm mới trong chiến lược nhập cư của Úc;
  • Tóm tắt chính sách thị thực dành cho học sinh quốc tế;
  • Bí quyết chuẩn bị hồ sơ du học hiệu quả
Upload Image...

Sự kiện này dành cho:

Sự kiện này dành cho:
  • Hội viên VASEA;
  • Các cá nhân quan tâm.
Vui lòng đăng ký tham dự bằng cách quét mã QR code trên hình poster để vào đường link đăng ký.
Upload Image...

Các diễn giả chính của hội thảo :

  • GS. TS. Lý Trần – Deakin University  –  Thành viên danh dự hội đồng cố vấn VASEA – ‘Top 50’ Voices của Australia và ASEAN về vấn đề giáo dục quốc tế.
  • Ms Jane Trần –  Cố vấn Phát triển Giáo dục Quốc tế –  Phó chủ tịch phụ trách Giáo Dục Đào Tạo và Quan Hệ Quốc Tế, VASEA.
  • Ms. Hà Trần, Trưởng đại diện, Tổ Chức Cố Vấn Giáo Dục và Đào Tạo Toàn Cầu (TET), thành viên VASEA.
Upload Image...

Thời gian

Thứ ba 19/03/2024 15:30 (Giờ Sydney/Melbourne) ~ 11:30 (Giờ Hà nội)

Địa điểm

Trực tuyến qua Webinar Zoom.

Tham dự

Vui lòng đăng ký bằng cách quét mã QR code trên poster để vào đường link đăng ký hoặc

Other Upcoming Events

Rate this post