Nội dung

Webinar DBSCL

Buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi nhóm các nhà khoa học Uc (VASEA và AVESQ) cùng với sự hỗ trợ từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Mục tiêu của hội thảo là cung cấp cái nhìn đa chiều về các công nghệ mới liên quan đến vấn đề ngập mặn và nước biển dâng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là dịp quan trọng để khởi động dự án tự nguyện giữa các nhà khoa học Úc và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp công nghệ thích ứng với tình hình nhiễm mặn và nước biển dâng ở các địa phương đồng bằng sông Cửu Long.

Upload Image...

Đây là một số điểm sẽ được trình bày trong Hội thảo

 • Đảm bảo an ninh nguồn nước từ Đồng bằng Sông Cửu Long: Các giải pháp công nghệ.
 • Tiêu chuẩn hóa trong ứng phó nước biển dâng tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
 • Thích ứng và giảm nguy cơ nước biển dâng cho người dân từ góc nhìn nông học.
 • Thực trạng và giải pháp tình trạng nước biển dâng tại tỉnh Cà Mau.
 • Tổng quan về các nghiên cứu mới và giải pháp công nghệ xây dựng cho các công trình cơ sở hạ tầng và đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Công nghệ IoT và AI trong việc ứng phó nước biển dâng.
Upload Image...

Sự kiện này dành cho:

Sự kiện này dành cho:
 • Hội viên VASEA;
 • Các cá nhân quan tâm.
Vui lòng đăng ký tham dự bằng cách quét mã QR code trên hình poster để vào đường link đăng ký.
Upload Image...

Các diễn giả chính của hội thảo :

 • TS Hà Minh Hiệp – STAMEQ
 • TS Phạm Thu Hiền – CSIRO
 • TS Nguyễn Phương Dung – ĐH Thủy Lợi
 • GS TS Nghiêm Đức Long – ĐH UTS
 • TS Triệu Việt Phương – VSQI
 • TS Linh Hoang – ĐH UQ
 • TS Quách Văn Ấn – Sở HK&CN Cà Mau
 • GS TS Ngô Đức Tuấn – ĐH Melbourne
 • GS TS Đào Việt Dũng – ĐH Griffth
Upload Image...

Thời gian

Thứ tư 24/04/2024 09:00 – 11:15 (Giờ Hà nội) / 12:00 – 14:14 (Giờ Syd/ Mel)

Địa điểm

Trực tuyến

Tham dự

Vui lòng đăng ký theo đường link sau:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLfK6icVk5lbUDJCo1cA0IVVjJvoRK–jX-tv7pzpzi2oJOw/viewform?fbclid=IwAR1kCR7RsKFAlwyYiujGmqkngd-ViR7QXmEsNmSdRrXIHj2B68Ow_NzNjEA_aem_AWcw6UrCQziGyMBOBb5LWA413bP4oOZ-KEC7FWLzFj6Ok9yDfvzH_-upVMuOGt4uUi-fmkrVgerYxU2QxLn-hEFu&pli=1

Other Upcoming Events

Rate this post